Miljørådgivning i forbindelse med byggeri

www.umwelt-baubegleitung.de

Overvågning med hensyn til naturbeskyttelse eller miljøbyggeri integreres mere og mere i forbindelse med byggemyndighedernes tilladelser i økologisk følsomme områder. Dermed kræver et byggeri i sådanne områder en tidlig integration af økologiske og naturbeskyttelsesfaglige aspekter fra bygherren og byggefirmaets side. Det gælder også for andre miljørelevante aspekter, som f.eks. påvirkninger af mennesker via emissioner pga. byggeriet, f.eks. støj, lys, driftsstoffer og vibrationer under byggeriet. En faglig overvågning af byggeriet øger ikke kun befolkningens accept i forbindelse med indgreb i landskab og natur, men sørger også for et transparent og gnidningsfrit forløb mht. myndighedernes godkendelser. Derfor handler den økologiske overvågning af byggeriet ikke kun om overvågning mht. det miljøfaglige aspekt, men begynder allerede i planlægningsfasen lang tid før byggeriet startes. Hertil udarbejder vi en miljøvenlig fremgangsmåde sammen med bygherren og de udførende firmaer. Efter afslutning af byggeriet fremlægger vi projektets dokumentation og regnskab for bygherren.

Vores service omfatter følgende foranstaltninger i forbindelse med byggeri:

  • Overvågning af miljøbyggeri i forbindelse med bygning af jordgastransportledninger og Strømkabler samt i off- og onshore sektoren.
  • Overvågning af miljøbyggeri i forbindelse med indsamling af kabler og ammunition.
  • Overvågning af miljøbyggeri i forbindelse med undersøgelse af byggeundergrund i økologiske, følsomme områder.
  • Overvågning havkabellægning i Vadehavet.
  • Overvågning af miljøbyggeri under veje og pipelines i områder. med eksisterende træbevoksning.
  • Ud fra disse erfaringer leverer vi gerne en kompetent. helhedsløsning, som er individuelt tilpasset til byggeriets behov.

Hvis du vil læse mere om os, kan du finde vores referencer samt baggrundsoplysninger og oplysninger om bionedbrydelighed for smørefedt og driftsstoffer samt hydraulikvæske samt om vores forskning på de følgende sider.