Team

Vi er et ungt dynamisk og disciplineret hold bestående af ingeniører og biologer, som står til rådighed på projekter fra de første spørgsmål, til miljøplanlægning (som for eksempel bæredygtighedsstudier, bæredygtighedskontrol, kontrol iht. habitat- og artsbeskyttelsesdirektivet, retableringsplaner samt overvågning af miljøbyggerier.

Direktør

Dipl.-Ing. (FH), Paul Stegmann,

4CBING

Fagområder

  • Miljøbyggeri tilsyn
  • Landskabsplanlægning
  • Ornitologi (fugle inkl. trækvildt)
  • Identificering af habitattyper

Publikationen