Plan for landskabspleje

Ekspertbidraget om plan for landskabspleje skal bidrage til at sikre eller genoprette naturens balance og landskabets arkitektur, som den eksisterede før indgrebet.

LBP

Grundlaget for disse bestemmelser findes i den tyske/danske love om naturbeskyttelse. Et projekts indgreb i naturens balance defineres som en forandring af naturen, dens arealer og grundvandsstanden, som har forbindelse med det organiske jordlag. Hvilket kan have en betydelig påvirkning på flora og fauna samt på landskabets arkitektur. Ifølge den tyske/danske naturbeskyttelseslov skal den pågældende undgå at tilføje naturen og landskabets væsentlige ødelæggelser, hvis der opstår væsentlige ødelæggelser, skal de kompenseres med supplerende foranstaltninger. Hvis dette ikke er muligt, skal der betales en erstatning.