Bæredygtighedskontrol

Direktivet for beskyttelse af vilde fuglearter (EU-fuglebeskyttelsesdirektiv) blev vedtaget i 1979 af den Europæiske Union og blev omsat i naturbeskyttelsesloven i den tyske/danske nationale lovgivning.

GPS_IMAG1245

Udover EU-fuglebeskyttelsesdirektivet skal Habitatdirektivet overholdes. Ifølge Habitatdirektivet ligger alle EU-fuglebeskyttelsesområder under europæiske naturbeskyttelsesområder, defineret som Natura 2000 områder af EU. Dermed gælder bæredygtighedskontrollen ifølge Habitatdirektivet også for EU-fuglebeskyttelsesområder, som er fastlagt af myndighederne.

Bæredygtighedskontrollen stiller ifølge Habitatdirektivet specielle krav til godkendelse af planer og projekter, hvis de har påvirkning på habitatområdernes sammensætning. Derudover er det fastlagt i Habitatdirektivet, at der skal gennemføres en bæredygtighedskontrol for planer og projekter, som kan påvirke områder, som er registreret som Natura 2000 områder.

I habitat- og artsbeskyttelsesforundersøgelsen undersøges der, om der helt sikkert kan udelukkes en påvirkning af et Natura 2000 område eller om der skal foretages en ekstra dyberegående bæredygtighedskontrol.