Fagområder

Plan.S GmbH/ApS er en mellemstor virksomhed med et team, som består af ingeniører og biologer samt CAD og GIS-specialister, som arbejder i hele Nordtyskland og Danmark.

GPS_IMAG1258

Vores serviceydelser omfatter varierende ingeniør- og planlægningsarbejder som for eksempel

  • Overvågning af miljøbyggeri
  • Projekt- og retableringsplanlægning (bæredygtighedsstudie for myndighedernes godkendelse)
  • Retableringsplaner
  • Bæredygtighedskontrol samt særlig kontrol iht. EF Habitatsdirektiv
  • Oprettelse og vurdering af naturtyper samt arter iht. EF Habitatsdirektiv
  • Pleje- og udviklingsplanlægning
  • Konceptudvikling og gennemførelse af floristiske- og fauvistiske ekspertudtalelser (overvågning)
  • Frizone- og havearkitektur
  • Arealplanlægning og planlægning af grønne områder
  • Veje- og vandplaner til parcelgodkendelse