Eksempler på projekter

Lægning af kabler og HD-boringer til DolWin2 380 kV-ledning fra Hilgenriedersiel til 12 sømil-zone (2013 – 2014)

P1060786

Kunde: TenneT_logo_FC_C under construction

Plan.S GmbH organiserede et tværfagligt kompetencehold af landskabsplanlæggere og biologer hos NFB. Det blev sikret, at under byggefasen, at der altid var en medarbejder på stedet med responstid på 15 min. Fagpersonalet har en dybdegående baggrundsviden inden for miljøovervågning og mangeårige kendskab til økologi og fauna i Vadehavet.

Med denne konstellation kunne både teknologien og dens miljørelevante effekter vurderes fagligt og effektivt. Denne rådgivende rolle med hurtige anbefalinger på stedet gav kunden og underentreprenørerne mulighed for at arrangere og optimere denne tidskrævende proces.
Derudover var det muligt at optimere den 2-årige byggeproces, således at forsinkelser og omkostninger blev undgået eller minimeret.

Dokumentationen beviser overfor ordregiver og myndigheder, at arbejdet i Niedersachsens Nationalpark Vadehavet – UNESCO – verdensnaturarv, er udført så miljøvenligt som muligt, og dermed er den en fuldstændig dokumentation overfor ordregiveren. Dermed undgås regreskrav fra det offentlige. Via en rettidig overvågning af miljøbyggeriet, som i 2013/2014 i Ostfriesland af firmaet TenneT Offshore GmbH, kunne der også svares på mange spørgsmål, hvad anvendelsen af farlige stoffer, som hydraulikolie, smørefedt eller øvrige bestanddele angår. Der blev gennemført kontrol iht. EF Habitatsdirektiv mht. byggeriets varighed, så unødvendige forsinkelser i form af bureaukrati kunne undgås.

Under den miljøfaglige overvågning af byggeriet blev der ført en ugerapport, hvori byggeriets relevante arbejdsfaser samt alle miljørelevante foranstaltninger og hændelser blev dokumenteret.


Vegetationsundersøgelser nær flyvebasen Alexandersfeld – Eksempel på en langtidsundersøgelse mht. vegetation

Kunde:

I_EWE_NETZ_RGB_b250vwglogoKL100706

Verkehr und Wasser GmbH driver vandværket i Oldenburg ved siden af den tidligere flyvebase Alexandersfeld. Udvinding af grundvand til vandværket Alexandersfeld er godkendt af myndighederne i Oldenburg.

Vi har ført tilsyn med overvågningsarealerne siden 2011, for at kunne vurdere indvinding af grundvandets påvirkning på vegetationen.

DSC_0748

Carex demissa