Bionedbrydelighed af smøremidler

Under overvågning af miljøbyggeri stilles ofte spørgsmålet, om og hvordan forskellige driftsstoffer og smøremidler nedbrydes i miljøet.

Umweltbaubegleitung_Hydraulik

Eksempel på en hydrauliklækage – © plan.S GmbH

Først og fremmest er bionedbrydelighed et vidt begreb, som kan besvares set ud fra to sider:

  • Fra den lovmæssige side med hensyn til overholdelse af direktiver, standarder og love.

og

  • Fra den biologisk-økologiske side, som sætter meget mere vidtrækkende kriterier for nedbrydeligheden af lækkede drifts- og smøremidler.

Det følgende tema, som ellers fylder mange bøger, skal kun give et principielt, kort overblik over de gyldige love og direktiver i Tyskland. Hvis du har detaljerede spørgsmål mht. dit projekt eller anvendelse af specielle stoffer, må du gerne kontakte os.

Vi vil gerne rådgive dig!

EU_ECOLABEL_Umweltbaubegleitung BlauerEngel_Umweltbaubegleitung

Eksempler på producenter med certificerede, let bionedbrydelige hydraulikvæsker – © plan.S GmbH

Drifts- og smøremidler betegnes som bionedbrydelige, hvis de kan blive en del af det mineralske kredsløb igen via nedbrydelse af organismer i det lokale økosystem uden hjælp fra mennesker.

Men da begrebet ”bionedbrydelig” uden nærmere specificering er vilkårlig, har OECD fastlagt et anerkendt testsystem, som også anvendes ved godkendelse af drifts- og smøremidler (OECD 302 og 301 test).

Herunder henviser OECD 301-testen kun til en let bionedbrydelighed (ready biodegradability) og er dermed en bestanddel af ISO 15380, som skal overholdes for hydraulikvæsker.

Derfor henviser vi til, at disse standarder skal overholdes, da de altid svarer til den nuværende videnskabelige viden og teknik. Disse standarder ses også i de miljømærker, som vi ofte anbefaler, som f.eks. Euro Margerite og Blauen Engel.

Har du spørgsmål om enkelte produkter og deres anvendelighed?

Vi er altid åbne for spørgsmål!