Fugleundersøgelser

P1050126

Der er næsten ingen dyregruppe, hvor man har et så stort kendskab mht. deres biologi og popularitet i befolkningen som fugle. Denne viden samt mange års datasamlinger og erfaringer anvendes inden for mange undersøgelsesområder. Det medfører, at talrige fuglearter, kan betegnes som en slags målestok og en gruppe som er velegnet til forberedelse for landskabs/geografiske planer.

Fugle lever praktisk talt i alle områder og egner sig derfor som en slags målestok for antropogene miljøpåvirkninger i mange habitat- og biotopkomplekser.

I modsætning til mange andre arter er det let at registrere dem i større områder under hensyntagen til metodestandarder. På grund af mange arters forskellige krav til biotopers struktur og særpræg, kan der træffes meget detaljerede udsagn om projekters påvirkninger på omliggende natur.

Vi tilbyder følgende service tilpasset til dit projekt:

  • Registrering af ynglefugle, som regel iht. områdekortlægningens metodestandard.
  • Tælling af rastefugle
  • Dokumentation for rastefugle

Goldregenp_Grohdepolder

Tælling af rastefugle – © plan.S GmbH

BRUVO

Dokumentation for rastefugle – © plan.S GmbH

Ved Gæste-, raste- og trækfugletællinger er der en bred vifte af metoder til rådighed. Vi aftaler med dig hvilken metode der er bedst for dit projekt. Tællinger ske afhængigt af tidevandet og højvande til lavvande i vadehavet, via tællinger af rastefugle på grønne arealerne samt på salte marskområder eller via overvågning af trækfugle ved vindmølleparker.

“omnes viae Romam ducunt”

Vi vil gerne rådgive dig!